Prawo wewnątrzszkolne

STATUT:

Statut Szkoły Podstawowej w Bysławiu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego – Szkoła Podstawowa

Regulaminem wycieczek i zajęć poza terenem szkoły

Instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna szkolnej wycieczki autokarowej

Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich

Karta samooceny ucznia

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Regulamin

PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

program wychowawczy

program wychowawczy I-III

obszary aktywności ucznia

ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

– regulamin

– załącznik 1

– załącznik 2

– załącznik 3

– załącznik 4

– załącznik 5 

– załącznik 6

– załącznik 7

 

REGULAMINY

Regulamin nagród stowarzyszenia SKAŁA