II semestr porady konsultacyjne 2022/2023

Informacja dla Rodziców,

informuję, że Państwa dziecko i Państwo możecie skorzystać w II semestrze roku szkolnego 2022/2023 z porad i konsultacji prowadzonych przez następujących nauczycieli:

  Imię i nazwisko nauczyciela dzień godziny sala
1. Bień-Skorupska Monika piątek 12:20 – 13:20 12
2. Burlaga-Codrow Jagna Anna poniedziałek 13:15- 14:15 26
3. Chmara Roman wtorek 14:15- 15:15 gabinet
4. Deja Jolanta środa 13:15- 14:15 21
5. Gajewska Gabriela poniedziałek 13:15- 14:15 24
6. Grabowska Joanna środa 13:30-14:30 pedagog
7. Hoppe Izabela środa 14:10-15:10 28
8. Janiak Jacek poniedziałek 15:30-16:30 świetlica
9. Juraszewska Małgorzata wtorek 12:20- 13:20 pok.naucz.
10. Kapka Piotr środa 15:00 – 16:00 13
11. Kończyk Beata wtorek 13:20-14:20 23
12. Kosek Marzena czwartek 14.10 – 15.10 sala 14B
13. Kotlęga Izabela czwartek 13:15- 14:15 pok.naucz.
14. Kozłowska Kinga poniedziałek

czwartek

7:30-8:00 psycholog
15. Krawczyk-Fryckowska K. poniedziałek 13:15- 14:15 gabinet
16. Kujawa Agnieszka wtorek
środa
7:10- 7:40 3
17. Kurkowska Justyna poniedziałek 12:20 – 13:20 7
18. Łepek Ewa wtorek 14.10 – 15.10 1
19. Mówińska Jolanta wtorek 14:15 – 15:15 27
20. Mrozik Katarzyna czwartek 15:00 – 16:00 biblioteka
21. Orlicka Bożena piątek 13:15- 14:15 pok.naucz.
22. Ostrowicka Hanna poniedziałek 14:00 – 15:00 pedagog
23. Ostrowicki Krzysztof wtorek 13:15 – 14:15 22 (25)
24. Pękała Iwona poniedziałek 12:30-13:30 5
25. Pianka-Szpręglewska M. poniedziałek 15:00 – 16:00 24
26. Pik Aleksandra środa 10:20- 11:20 pok.naucz.
27. Pik Iwona czwartek 13:25-14:10 4
28. Putkowska Małgorzata wtorek

czwartek

7:00 – 7:30

7:00 – 7:30

pok.naucz.
29. Skorupa Iwona czwartek 15:00 – 16:00 pok.naucz.
30. Słupińska Weronika poniedziałek 14:15- 15:15 sala 14C
31. Szefler Renata wtorek 12:30 – 13:30 11
32. Urban Hanna poniedziałek 11:15 – 12:15 pok.naucz.
33. Walczak Lilla czwartek 9:15-10:15 biblioteka
34. Wolski Mateusz środa 14:10-15:10 sala 14C

Podstawa prawna: ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) – art. 42 ust. 2f.