Ubezpieczenie szkolne

Szanowni Rodzice.

Decyzją Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 wybrane zostało ubezpieczenie grupowe dla uczniów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w firmie TUW w Bydgoszczy filia w Tucholi.

Wysokość składki ubezpieczenia NNW w roku szkolnym 2022/ 2023 wynosi 50zł na sumę gwarancyjną 35 000 zł.

Wpłaty prosimy dokonać do 09.10.2022r. w sekretariacie szkoły.