Rekrutacja

Od 1 marca rusza rekrutacja do szkoły na nowy rok szkolny 2024/2025 

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie Prawni

Od 1 marca 2024 rusza rekrutacja do szkoły na nowy rok szkolny 2024/2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły (parter)                                                      w godzinach od 7:00 do 15:00.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej może być przyjęte dziecko, które:
– w roku 2024 kończy 7 lat,
– w roku 2024 kończy 6 lat i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Obwodzie naszej Szkoły.

  1. Obwód szkoły podstawowej w Bysławiu obejmuje następujące miejscowości
  2. Wsie – Bysław, Bysławek, Minikowo, Płazowo, Teolog, Wełpin
  3. Osady – Szumiąca, Zamrzenica
  4. Leśnictwo Wandowo

Do Szkoły Podstawowej w Bysławiu  mogą być również przyjmowani uczniowie spoza obwodu w miarę posiadanych miejsc i na wniosek rodziców.

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 22 MARCA 2024r.

ZAŁĄCZNIKI: