UE

„Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo”

Pragniemy poinformować, iż  w naszej szkole realizowany jest projekt pt.: „Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo” Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Działanie 10.2.2 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od 01 maja 2022 do 30 czerwca […]

Skip to content