Zmiany w godzinach rozpoczęcia zajęć !!!

Lp.

Lekcja od – do

Przerwa od – do

Długość przerw

0.

dojazdy uczniów

7:30 – 7:35

5min

1.

7:35 – 8:20

8:20 – 8:30

10 min

2.

8:30 – 9:15

9:25 – 9:25

10 min

3.

9:25 – 10:10

10:10 – 10:20

10 min

4.

10:20 – 11:05

11:05 – 11:35

20 min

5.

11:25 – 12:10

12:10 – 12:20

10 min

6.

12:20 – 13:05

13:05 – 13:10

5 min

7.

13:10 – 13: 55

13:55 – 14:00

5 min

8.

14:00 – 14:45

14:45 – KONIEC

0 min

9. 14:45 – 15:30 Zajęcia pozalekcyjne KONIEC !!!!

Post Author: admin