Zbiórka żywności. Tak. Pomagam!

Ogólnopolska zbiórka żywności „Tak. Pomagam!” prowadzona jest dwa razy do roku – przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem – w sklepach na terenie całego kraju. Z ofiarowanych przez kupujących produktów o długim terminie przydatności do spożycia Caritas przygotowuje paczki żywnościowe i posiłki dla potrzebujących.
W dniach 8-9 marca 44 członków naszego Szklonego Koła Caritas dyżurowało przy specjalnie oznaczonych koszykach w sklepach: Carrefour i Lewiatan.
Dzięki dobroci ludzi, młodzieży udało się zebrać bardzo wiele produktów. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za Wasze dobre serce i wsparcie, a wolontariuszom biorącym udział w zbiórce za zaangażowanie i poświęcony czas.

Opiekun SKC

Renata Szefler

Post Author: admin