Zapraszamy na zebranie założycielskie Stowarzyszenia

Przekazując Informację od grupy inicjatywnej , która zaprasza rodziców, którzy zapisali dzieci do Akademii Piłkarskiej pod patronatem Legii Warszawa

Serdecznie zapraszamy na zebranie założycielskie Stowarzyszenia, którego celem będzie przede wszystkim stworzenie możliwości do uprawiania sportu i rekreacji dzieciom i młodzieży, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz propagowanie zdrowego trybu życia.

Zebranie odbędzie się 11 grudnia 2014r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali sportowej przy ZS w Bysławiu. Proponowany porządek zebrania założycielskiego Stowarzyszenia:

 1. Otwarcie.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wybranie przewodniczącej/ego zebrania i protokolantki/ta.
 4. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
 5. Podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia.
 6. Zapoznanie się z projektem statutu, dyskusja i przyjęcie statutu.
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 8. Wybranie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia i podjęcie uchwały o wyborze.
 9. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały o wyborze.
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały o wyborze.
 11. Zgłaszanie propozycji nazwy dla Stowarzyszenia i podjęcie uchwały o przyjęciu nazwy.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.

 

Zapraszamy

Grupa Inicjatywna

Post Author: admin