Wystawa „Najstarsze książki w zbiorach naszej biblioteki”

Po  raz  kolejny  na  całym  świecie  w  październiku  obchodzony  był  Międzynarodowy  Miesiąc  Bibliotek  Szkolnych.  Celem  akcji  jest  zwrócenie  uwagi  na  ogromną  rolę  bibliotek  szkolnych  w  życiu  szkoły,  w  nauce  i  rozwijaniu  zainteresowań  czytelniczych,  jak  również  promocja  zasobów   biblioteki  szkolnej  i  informacja  o  różnorodności  działań  podejmowanych  przez  te  biblioteki.

 

Nasza  biblioteka  już  od  kilku  lat  systematycznie  włącza  się   w  obchody  tego  święta. W  tym  roku   zorganizowano  imprezę  „Dzień   bajkowej  postaci”, która  odbyła  się   we  wtorek  20 października  oraz  wystawę  „Najstarsze  książki  w  zbiorach  naszej  biblioteki”, którą  można  było  oglądać   w  dwóch   ostatnich  tygodniach   października.

Powszechnie  wiadomo, że  przedwojenne  zbiory  biblioteki  Publicznej  Szkoły  Powszechnej  w  Bysławiu   /oraz  wszelkie  inne  dokumenty  szkolne/  zostały  spalone   na  początku  wojny,  dlatego  na  wystawie  znalazły  się   głównie  książki  powojenne  z  lat  1945 – 1957.  I  tak  można  było  zobaczyć  książki  „Plastusiowy  pamiętnik”  z  1948r. /wyd.3/,  „Puc, Bursztyn  i  goście”  również  z  tego  roku /wyd.5/  oraz  pierwsze  kolorowe  wydania  książek  dla  dzieci  /z  lat  pięćdziesiątych  XXw./ znanych  polskich  autorów .

W  zasobach  archiwum  biblioteki  znajduje  się  kilka  książek  przedwojennych.  Na  wystawie  zaprezentowano  książki  z 1924r.  książkę  z  1925r., 1930r., 1939r.  oraz   1937r. – na  jej  kartkach  jest  przedwojenna  pieczęć  szkoły.

Wystawę  cieszyła  się  sporym  zainteresowaniem,  obejrzały  ją  grupy  klasowe   oraz  pojedynczy  uczniowie  wypożyczający  książki  we  wspomnianym  terminie.

Z. Jaszkowska

 

Post Author: admin