Wypoczynek w czasie ferii zimowych

Chciałbym poinformować o organizowanym i dofinansowanym przez nas zimowisku
dla 100 dzieci gminnych z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich”
– Tleniu, w terminie: 19 luty-25 luty 2024 r.
(turnus 7-dniowy)

Nasze kolonie przeznaczone są dla 50 dzieci w wieku 8-16 lat z województwa kujawsko
-pomorskiego, z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców.

Obiekt „PATRIA”, na którym realizujemy kolonie dla dzieci musi spełniać coraz wyższe standardy, stąd ich właściciel został zobligowany przez nas do prowadzenia na nim stosownych inwestycji: nowe świetlice, wymiana okien, nowe łazienki, nowoczesne boiska. Dzięki temu do Centrum Spotkań „PATRIA” na kolonie przyjeżdżają dzieci z najbogatszych
gmin w Polsce oraz chętnie kolonie zlecają nam kuratoria oświaty.

Centrum Wspierania Młodzieży odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii. Zapewnia fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w ramach kosztów pokrywanych przez rodziców w kwocie tylko 289,00 złotych od dziecka (jeden z rodziców uczestnika w pełnym zakresie ubezpieczony w KRUS bądź pobierający świadczenia z KRUS).

Kwota ta stanowi wyłącznie dopłatę do kosztów transportu autokarowego na kolonię.

W wypoczynku na preferencyjnych warunkach mogą ponadto wziąć udział również pozostałe dzieci z dopłatą 895,00 złotych za skierowanie.

Transport dzieci na i z miejsca wypoczynku odbywa się autokarem spod Urzędu Gminy.

Pozostałe koszty pobytu pokrywa Centrum Wspierania Młodzieży ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.

W przypadku zainteresowania powyższą propozycją proszę o wytypowanie maksymalnie
8-osobowej grupy dzieci spośród uczniów Szkoły.

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową: www.centrumwm.pl

Zgłoszenia grup w formie telefonicznej lub e-mailowej przyjmujemy do dnia 8 luty 2024 r.
do godziny 15:00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań bądź wątpliwości pozostaję do dyspozycji pod nr tel. 502-626-171.

Z poważaniem

Maciej Archaniołowicz
Koordynator Akcji Zima 2024
Prezes Zarządu CWM

 

Post Author: admin