Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży rolników…

Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI” z/s w Jeleniej Górze jak co roku organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży rolników w wieku do 16-tego roku życia,

których co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie/jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalne oraz wypadkowe,chorobowe i macierzyńskie/ lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w następujących ośrodkach:

– DW „Zielona Gospoda” Przesieka woj. Dolnośląskie
– SOM „KACZORY” – Ostróda nad jeziorem, nowe domki campingowe z łazienkami i WC woj. Warmińsko- Mazurskie.
Dokumenty:

Post Author: admin