Wielki sukces uczennicy z Naszej Szkoły !!!

18 kwietnia 2012 r. w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy odbyła się Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – dla laureatów z rejonu bydgoskiego.

 

W gali uczestniczyli laureaci z matematyki, fizyki, chemii oraz geografii. Do grupy zwycięzców należy Karolina Gackowska , uczennica kl. III  Gimnazjum im. ks. Piotra Sosnowskiego w Bysławiu. Do tegorocznego konkursu uczennicę przygotowywała nauczycielka geografii Iwona Skorupa. Karolina (jako laureatka) została zwolniona z pisania matematyczno – przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego, obligatoryjnie uzyskując maksymalna ilość punktów. Warto dodać, iż uczennica brała również udział w konkursach rejonowych z matematyki, języka polskiego i biologii.

W uroczystej gali udział wzięli p. Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, p. Zbigniew Ostrowski – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, p. Andrzej Siemianowski – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, p. Jan Szopiński – Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, p. Wojciech Piniewski – Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia, dyrektorzy szkół z największą liczbą laureatów i finalistów, laureaci, ich opiekunowie oraz rodzice.

Post Author: admin