Uroczyste zakończenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu przez tegorocznych absolwentów

23 czerwca o godzinie 13:30 w sali gimnastycznej miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 klas ósmych. Uczestniczyli w nim oczywiście absolwenci, dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, przedstawiciele grona pedagogicznego, przedstawiciele rodziców oraz delegacja klas 7, która pożegnała swoich starszych kolegów i koleżanki. Uczniowie klas ósmych złożyli uroczyste przyrzeczenie na zakończenie szkoły podstawowej, po którym nastąpiło przekazanie sztandaru młodszym uczniom. Następnym punktem uroczystości było przemówienie Pana Dyrektora Romana Chmary i wręczenie wspólnie z wychowawcami klas ósmych świadectw ukończenia szkoły i nagród najlepszym uczniom, a także listów gratulacyjnych rodzicom uczniów wyróżniających się. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody: Primus Inter Pares za wybitne osiągnięcia w bieżącym roku szkolnym – nagrodę otrzymała uczennica klasy 8a Zuzanna Sząszor oraz tytuł Korczakowca Roku 2023 – tegorocznym Korczakowcem został wybrany Igor Wilkowski z klasy 8b. Ósmoklasiści podziękowali dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za trud i serce, życzliwość i wyrozumiałość. Siódmoklasiści pożegnali starszych kolegów, życząc im pomyślności i dalszych sukcesów w kolejnych etapach edukacji. Uwieńczeniem uroczystości był taniec w wykonaniu absolwentów.

Wychowawczynie klas ósmych
Monika Bień-Skorupska
Katarzyna Mrozik 

 

 

Post Author: biblioteka