Tak uczcili nasi uczniowie szkoły podstawowej Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę

10 listopada 2015 roku, w przeddzień Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę klasy trzecie Szkoły Podstawowej w Bysławiu pod okiem pani Beaty Kończyk i pani Iwony Pękała zorganizowały akademię. Uczniowie przygotowali odpowiednie na tę okazję stroje, dekorację stanowił m.in. portret Józefa Piłsudskiego.

 

Po odśpiewaniu hymnu narodowego rozpoczął się program artystyczny. Wiersze o tematyce patriotycznej przeplatane były pieśniami legionowymi. Wszystkich bardzo poruszyła „ Rota”, którą odśpiewano stojąc na baczność. Nie zabrakło inscenizacji, w której uczniowie poznali najważniejsze daty z czasów 123 letniej niewoli naszej Ojczyzny, zobaczyli jak trzej zaborcy krępują symbolicznym łańcuchem  Polskę i jak dzielni polscy żołnierze uwalniają ją. Na koniec dzieci zaśpiewały piosenkę o pięknej, wolnej i niepodległej Rzeczpospolitej.

Post Author: admin