Szanowni Rodzice/ Opiekunowie

decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego od 25 maja br. istnieje możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III.

W zależności od liczby zgłoszonych uczniów można również zorganizować w pewnym zakresie zajęcia dydaktyczne. Ostateczną decyzję
o uczęszczaniu dziecka do szkoły podejmujecie Państwo Wy.

W związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i MEN
w naszej placówce może przebywać do 12 uczniów w klasie. Ponadto dowóz
i odwóz uczniów odbywać się będzie we własnym zakresie. Zapewniona zostanie również dla uczniów klas I-III  opieka w świetlicy szkolnej do godziny 15:00. Dla osób korzystających z posiłków będą zapewnione obiady.

Proszę o deklarację do sekretariatu szkoły  pod numerem telefonu 512 864 161 do wtorku tj. 19 maja 2020 roku do godziny 12:00, czy są Państwo zainteresowani taką formą zajęć.

Proszę o zapoznanie się ze szczególnymi wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

link do załącznika:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych

Post Author: admin