Świąteczna kartka z życzeniami od Papieża Franciszka

Członkowie Koła Misyjnego co roku wysyłają życzenia z okazji Bożego Narodzenia Ojcu Świętemu. W tym roku po raz pierwszy za pontyfikatu Papieża otrzymaliśmy również świąteczną kartkę. Jesteśmy bardzo

szczęśliwi że Ojciec Święty o nas pamięta.

Post Author: admin