Rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej – Szkolny Konkurs Recytatorski

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając osiągnięcia literackie Marii Konopnickiej oraz jej działalność patriotyczną, ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej. Z tej okazji w bibliotece szkolnej  przygotowano wystawę, na której zaprezentowano życie, twórczość, działa wybitnej autorki oraz 6 grudnia 2022r. przeprowadzono konkurs recytatorski.

Celami konkursu były popularyzacja twórczości poetki i rozwijanie zdolności recytatorskich, a także włączenie się w obchody Roku Marii Konopnickiej.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-VIII. Komisja konkursowa w składzie: pani Hanna Ostrowicka, pani  Izabela Kotlęga oraz pani Katarzyna Mrozik wysłuchała uczestników i wyłoniła najlepsze prezentacje.

 

W kategorii klas I – III:

I miejsce:

Maria Mrozik kl. I b

Wiktoria Dębicka kl. II b

II miejsce:

Rozalia Augustyńska kl. II c

Blanka Poświata kl. III a

III miejsce:

Liliana Klaman kl. I b

Katarzyna Polok kl. I b

Wyróżnienie:

Amelia Donarska kl. II c

 

W kategorii klas IV – VI:

I miejsce:

Huber Augustyński kl. VI b

II miejsce:

Amelia Suchomska kl. V b

Ewa Jaszkowska kl. IV a

III miejsce:

Julianna Kłosowska kl. IV a

 

W kategorii klas VII- VIII:

I miejsce:

Igor Wilkowski kl. VIII b

II miejsce:

Natalia Cherek kl. VIII b

Martyna Schulz kl. VIII b

III miejsce:

Martyna Drzycimska kl. VIII a

 

Laureatom wręczono dyplomy oraz nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali zakładki do książek zawierające informacje dot. zalet czytania.

Nagrody zostały zakupione ze środków otrzymanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet nr 3, Kierunek Interwencji 3.2.

Dziękuję uczestnikom za udział, rodzicom i nauczycielom za przygotowanie młodzieży, a jury za merytoryczne wsparcie Konkursu.

 

Biblioteka szkolna

Katarzyna Mrozik

 

 

 

Post Author: biblioteka