Projekt edukacyjny “Reklama książki”

Na zajęciach w bibliotece uczniowie klas czwartych i szóstych realizowali projekt  pt. „Reklama książki”. Jego celem było zaprezentowanie zalet wybranej publikacji i zachęcenie do jej przeczytania poprzez stworzenie skutecznej reklamy w formie plakatu. Projekt był realizowany w grupach.

Dzięki zajęciom uczniowie rozwinęli swoje kompetencje czytelnicze, umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów oraz pracy w grupie.

 

Biblioteka szkolna

Katarzyna Mrozik

 

 

Post Author: biblioteka