Podziel się posiłkiem 2015r.

Wolontariusze z Gimnazjum w  Bysławiu dwukrotnie zaangażowali się w pomoc najuboższym: najpierw w akcji

„Podziel się posiłkiem” – która odbywała się  w dniach 25-26.10.2015r., a następnie w Świątecznej  Zbiórce Żywności  w okresie 4-5 grudnia 2015 r. Udowodniliśmy, że mamy wielkie i chętne do pomocy serca. Wspólnymi siłami zebraliśmy 552,59 kg żywności. Tegoroczne zbiórki  tradycyjnie odbyły się w sklepie p. Krzyżalewskich i GS Carrefour. Wzięło w niej udział 38 wolontariuszy z I-III klas Gimnazjum im. ks. Piotra Sosnowskiego w Bysławiu. Wszystkie zebrane produkty trafiły do najuboższych rodzin z naszej okolicy. Bardzo dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomimo własnych wydatków, przyłączyli się do akcji wrzucając niezbędne produkty z myślą  o potrzebujących.

Post Author: admin