Podziękowanie dla Kamili Chmara

„Młoda Farmacja”

Bydgoszcz

Collegium Medicum UMK
w Bydgoszczy

W imieniu uczniów Gimnazjum im. ks.  P. Sosnowskiego pragnę gorąco podziękować studentce Pani Kamili Chmara za przeprowadzenie w 6 klasach naszego gimnazjum pogadanek połączonych z prezentacją multimedialną w związku z Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach.

Zakres wiadomości oraz sposób ich omówienia dopasowany był do wielu słuchaczy. Uczniowie włączeni byli do dyskusji, mogli również pochwalić się wiadomościami już przez siebie zdobytymi. Spotkanie zakończyło się małym quizem, pozwalającym usystematyzować wiedzę uczniów.

Jeszcze raz gorąco dziękujemy i wyrażamy zainteresowanie innymi formami współpracy.

Z poważaniem

Hanna Ostrowicka

Pedagog
Zespołu Szkół w Bysławiu

Post Author: admin