PODRĘCZNIKI 2023/2024

Informacja dla rodziców

Szkoła zakupuje podręczniki do przedmiotów z ramowego planu nauczania dla wszystkich uczniów w ramach dotacji celowej.

Indywidualnie uczniowie we wrześniu zaopatrują się w podręczniki i zeszyt ćwiczeń do religii.

Uczniowie klas 4,5,6 we wrześniu zakupują indywidualnie podręczniki do języka niemieckiego po uzgodnieniu z nauczycielem

Post Author: admin