Pobijamy rekord ,Czytania na przerwie’’

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bysławiu po raz pierwszy wzięli udział w akcji pobijania rekordu, “Czytania na przerwie’’. W wydarzeniu- 10 maja, wzięło udział 320 uczniów oraz zaangażowani wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły. Przygotowaliśmy plakaty informacyjne o akcji, plakaty reklamujące książki, które polecali uczniowie oraz zakładki do książek. Wytypowaliśmy,, Strefy czytania’’.

Nasza nowa szkoła ma takich miejsc dużo. Były to: sala sportowa, salka do gimnastyki korekcyjnej, sala multimedialna, świetlica, czytelnia, biblioteka, przyszkolne tereny zieleni oraz klasyka ,,schody’’. Uczniowie klasy IV czytali koło swojego patrona Janusza Korczaka a uczniowie z Gimnazjum koło patrona im. ks. Piotra Sosnowskiego. Tradycyjnie dobrym miejsce do poczytania były schody. Każdy przyniósł swoją książkę i na przerwie po pierwszej lekcji, czytał z klasą w swojej, Strefie czytania’’. Uczniowie klas młodszych byli bardzo zaangażowani. Już dzień wcześniej przynieśli książki, które planowali przeczytać. To było duże przedsięwzięcie. Nigdy wcześniej nie czytaliśmy podczas przerw, ale się udało. Zdjęcia potwierdzą, że daliśmy radę.

 

Post Author: admin