Pasowanie na czytelnika

Pasowanie  na  czytelnika  to  oficjalne  przyjęcie  uczniów  klas  pierwszych  do  grona  czytelników  biblioteki  szkolnej. Priorytetem  imprezy  jest  zachęcanie  najmłodszych  uczniów  do  korzystania  z  biblioteki  w  celu  rozwijania  i  pogłębiania  umiejętności  czytelniczych.

15 i 16 grudnia 2021r.  trzy  klasy  pierwsze  Szkoły  Podstawowej  w  Bysławiu  odwiedziły  bibliotekę  by  wziąć  udział w uroczystości,  po  której  staną  się  pełnoprawnymi  członkami  biblioteki  szkolnej.

Na  początku  uroczystości  uczniowie  zapoznali  się  z  godzinami  otwarcia  biblioteki,  poznali  jej  pomieszczenia  /wypożyczalnię  i  czytelnię/  oraz regulamin.  Następnie  pierwszoklasiści  dowiedzieli  się  jak  należy  dbać  o  książki,  by  długo  służyły  czytelnikom – wybrani  uczniowie  samodzielnie  przeczytali  „Prośby  książki”.

Podczas  uroczystości  uczniowie  odgadywali  bajkowe  zagadki, które  sprawdzały  ich  znajomość  bohaterów  bajek. Następnie  przyszli  czytelnicy  złożyli  uroczyste  przyrzeczenie, że  zawsze  będą  szanować  książki.  Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika. Nasi nowi czytelnicy otrzymali na pamiątkę książkę pt.: „Pierwsze abecadło”. Następnie wszyscy zostali zaproszeni do częstego odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów.

Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym czytelnikom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.

Biblioteka

Post Author: biblioteka