Organizacja zajęć od 17 maja – wracamy w systemie hybrydowym do szkoły

Dyrekcja szkoły poniżej przedstawia  plan organizacji zajęć:

bez zmian w systemie stacjonarnym uczyć się będą  kl. 1 do 3

od 17.05. do 20.05.2021r.
w systemie stacjonarnym uczyć się będą kl. 8a, 8b, 5, 4a, 4b pozostali uczniowie pozostają na nauce zdalnej

w dni 21.05., 24.05. oraz 28.05.2021r.
w systemie stacjonarnym uczyć się będą kl. 7a, 7b, 6a, 6b, 5 pozostali uczniowie przechodzą na naukę zdalną

Egzaminy kl. 8 odbywać się będą 25 – 27.05.2021r. i w tym czasie pozostali uczniowie nie mają zajęć edukacyjnych.

Tak by było bezpiecznie przypominamy i bardzo prosimy o przestrzeganie wytycznych:
– Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
– Uczeń nie można przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją.
– Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z uczniem na teren szkoły.
– Uczeń nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, np. maskotek, zabawek.
– Na lekcjach każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla itd. Nie można pożyczać przyborów od innych uczniów.
– Przed wejściem do szkoły uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
– Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką), jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarskich. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu miejsc przez uczniów.
– W trakcie lekcji uczeń powinien ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel.
– Zarówno uczniowie, jak nauczyciele- jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie lekcji, nawet po zajęciu miejsca w ławce.

Na pewno wszystkim nam zależy, aby nikt nie zachorował i aby żadna klasa oraz pracownicy szkoły nie trafili na kwarantannę.

WSZYSCY BARDZO SIĘ CIESZYMY, ŻE NIEDŁUGO SPOTKAMY SIĘ W SZKOLE!
DO ZOBACZENIA !

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej: https://spbyslaw.edu.pl/ i zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego https://spbyslaw.edu.pl/kalendarz-szkolny2/

Post Author: admin