Narodowe czytanie Sienkiewicza w Zespole Szkół w Bysławiu

Narodowe  Czytanie  to  zainicjowana  w  2012 r.  przez  Prezydenta  Rzeczypospolitej  ogólnopolska  akcja  publicznej  lektury  największych  polskich  dzieł  literackich.

W  tym  roku  odbyła  się  kolejna  edycja  akcji,  której  podstawowym  celem  jest  popularyzacja  czytelnictwa,  zwrócenie  uwagi  na  bogactwo  polskiej  literatury  oraz  wzmacnianie  poczucia  tożsamości  narodowej.

 

Nasza  szkoła  po  raz  pierwszy  wzięła  udział  w  akcji.  Tegoroczna  odbyła  się  pod  hasłem  „Narodowe  Czytanie   Trylogii  H.  Sienkiewicza”.

5  września  2014r.  na  lekcjach  języka  polskiego  uczniowie  gimnazjum   słuchali  fragmentów  „Ogniem  i  mieczem”  i  „Potopu”   oraz  „Qvo  vadis” / lektura  w  kl. I  gimn./ w  interpretacji  pań  polonistek  oraz  chętnych  uczniów.

Natomiast  wspólna  lektura  fragmentów  „W  pustyni  i  w  puszczy”  odbyła  się  na  4  godzinie  lekcyjnej  a  jej  uczestnikami  i  słuchaczami  byli  uczniowie  z  klas  IV – VI  szkoły  podstawowej.   Lektorami  podczas  akcji  oprócz  organizatorek –   pań: wicedyrektor  K.  Krawczyk – Fryckowskiej,  p.  J.  Mówińskiej  i  p.  Z.  Jaszkowskiej  byli  sami  uczniowie.  W  ich  interpretacji  wysłuchaliśmy   fragmentu  tekstu  opisującego   spotkanie  Nel  z  uwięzionym  w  wąwozie  słoniem.

Czytali: Grzegorz  Powalski,  Femke  Mazur,  Dębicka  Patrycja,  Radaszewska  Klaudia.

 

 

Post Author: admin