Nagrody SRGL „BORY” dla uczniów szkół podstawowych – przedłużenie terminu składnia wniosków do 10.06.br

Do 10 czerwca br.  uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Lubiewo mogą się ubiegać o nagrody Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo „BORY”. Nagrody Stowarzyszenia mają charakter finansowy.

Ten największy program jednorazowych rocznych nagród skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII, uzyskujących szczególne osiągnięcia i reprezentujących Gminę Lubiewo na zewnątrz

Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy wykazują szczególne uzdolnienia i spełnia następujące kryteria:

1.      uczeń swoimi osiągnięciami promuje gminę Lubiewo w regionie, województwie i kraju;

2.      odznacza się wzorową postawą uczniowską (jest kreatywny, koleżeński, kulturalny, wykazuje znajomość podstaw savoir-vivre);

Nagrody Stowarzyszenia mają charakter finansowy.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariatach Szkół Podstawowych w Bysławiu i Lubiewie oraz w załączonym regulaminie.

Prezes SRGL BORY”
Ewa Zielazna

Post Author: admin