MOVEWEEK w ZS w Bysławiu.

    25 września 2015 roku UKS przy ZS w Bysławiu zorganizował Europejski Dzień Sportu Szkolnego dla uczniów klas IV- VI. Akcja miała  rangę ogólnopolską, a nawet  ogólnoeuropejską.

 

Organizatorem była pani Iwona Skorupa oraz pani Katarzyna Mrozik. Celem akcji była promocja aktywnego spędzenia czasu wolnego, integracja młodzieży, propagowanie gier na świeżym  powietrzu   i gra fair play. Zaangażowani zostali  wszyscy uczniowie , ponieważ walczyli  o tytuł najbardziej usportowionej klasy w szkole.  Zajęcia były bardzo urozmaicone . Podczas dwóch pierwszych godzin lekcyjnych uczniowie mierzyli swoją sprawnośc fizyczną  poprzez wykonanie m.in. skoku w dal, rzutu piłką do kosza, odbijanie piłeczki do ping ponga na czas. W tym czasie  przedstawiciele poszczególnych klas, brali udział w Marszu na Orientację po boisku szkolnym. Kierując się mapą, poszukiwali punktów kontrolnych, aby następnie zapisac odpowiednie kody na karcie startowej. Za każdy popełniony błąd groziły punkty karne. Na wykonanie zadania grupa miała pół godziny. Zabawie towarzyszyły niezwykłe emocje. Uczniowie do zadania podeszli bardzo profesjonalnie. Kolejną godzinę uczniowie spędzili z wychowawcą,  bawiąc się w przygotowane wcześniej zabawy podwórkowe. Gry sprawiły wielką radośc podopiecznym i dały możliwośc poznania nowych form ruchowych.    Podsumowaniem dnia były wspólne zajęcia ruchowe przy muzyce, poprowadzone przez panią Iwonę Skorupę na sali gimnastycznej.

Dodać warto, iż całości imprezy przyglądały się gimnazjalistki klas trzecich : Dominika Czarnowska, Karolina Pipowska i Agata Januszewska, które pełniły rolę dziennikarek i na bieżąco przeprowadzały wywiady, robiły zdjęcia. Po przesłaniu sprawozdania i filmiku z imprezy do organizatorów projektu, zostaliśmy wyróżnieni i nagrodzeni kompletem sprzętu sportowego.

 

Post Author: admin