Laptopy dla uczniów z programu „Zdalna szkoła”

Gmina Lubiewo pozyskała środki z programu ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Cyfryzacji kryteriami, Gmina Lubiewo uzyskała grant w wysokości 60 000,00zł.

Za te środki zostało zakupionych 25 szt. laptopów dla uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych i wychowujących się w rodzinach zastępczych oraz dla uczniów, których sprzęt nie spełnia wymogów niezbędnych do zdalnego nauczania.

Laptopy są już w szkłach w Lubiewie i w Bysławiu, obecnie są one zgłaszane do ubezpieczenia i sporządzane protokoły przekazania. W ciągu najbliższych dni laptopy trafią do najbardziej potrzebujących.

Wójt Gminy Lubiewo, już w marcu spotkała się z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy Lubiewo i rozmawiała m.in. o ewentualnych problemach z dostępnością do sprzętu. Dyrektorzy zgłosili kilka rodzin, którym należało pomóc i uczniom z tych rodzin wypożyczono laptopy z zasobów szkół na czas zawieszenia zajęć w szkołach.

Obecnie zakupione laptopy z pewnością pozwolą wyposażyć uczniów, którzy posiadają sprzęt ale nie w całym zakresie spełnia on wymagania niezbędne do prowadzenia efektywnej nauki zdalnej. 

Post Author: admin