Ks. Piotr Sosnowski – patron gminy Lubiewo – Msza Święta w intencji rychłej beatyfikacji oraz o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców całej Gminy

W czwartek 27 października upamiętniliśmy 83. rocznicę męczeńskiej śmierci Sługi Bożego ks. Piotra Sosnowskiego – patrona gminy Lubiewo. W tym dniu w kościele parafialnym w Bysławiu została odprawiona Msza Święta w intencji rychłej beatyfikacji zamordowanego przez hitlerowców dawnego proboszcza parafii Bysław oraz o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców całej Gminy. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych gminy, liczne delegacje stowarzyszeń oraz poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej i szkół Gminy Lubiewo. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. dr Jacek Sosnowski – Notariusz Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej. Ks. Piotr Sosnowski był proboszczem naszej parafii przed wybuchem II wojny światowej. W dniu 26 października 1939 r. został aresztowany, a następnego dnia rozstrzelany przez Niemców podczas jednej z egzekucji w Rudzkim Moście. W latach 2006 – 2019 był Patronem naszego Gimnazjum, a od 2021 roku jako Patron Gminy Lubiewo wskazuje kierunek jakim powinien podążać samorząd i jego mieszkańcy. Ksiądz Piotr Sosnowski za cenę własnego życia heroicznie niósł Chrystusowe orędzie nadziei w dramatycznym okresie wojny i okupacji. Pamiętajmy o tym historycznym zasiewie słowa i świadectwa. Przy grobie Sługi Bożego ks. Piotra Sosnowskiego pomodliliśmy się, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.

 

Renata Szefler

 

Post Author: biblioteka