KLASOWY PATRONAT

Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie spędzają dużo czasu. Chodzą do niej przez dziesięć miesięcy w roku, przebywają w jej murach pięć, sześć, a czasem więcej godzin dziennie

. Zdobywają w niej wiedzę, umiejętności i doświadczenia. Spotykają tu swoich kolegów, nawiązują przyjaźnie. Chcielibyśmy, aby nasza szkoła była bezpieczna, przyjazna wszystkim uczniom. Klasowy Patronat, to akcja, która ma nam pomóc tworzyć dobry klimat, miłą atmosferę w szkole. Akcja ta polega na okazjonalnym podejmowaniu wspólnych działań przez klasy starsze i młodsze. Nie jest to nowość w naszej szkole. Inicjatywa powstała w 2006 roku. Po kilkuletniej przerwie wracamy do niej. Klasy dobrane parami wg zasady: jeden zespół, to klasa młodsza i starsza, będą wspólnie podejmować różnorodne działania, czy to na rzecz szkoły, czy też w ramach klasowych imprez. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się to do zintegrowania naszej szkolnej społeczności i sprawi, że młodsi uczniowie będą czuć się bezpieczniej, a starsi poczują większą odpowiedzialność za swoich młodszych kolegów.

Podział na grupy w Klasowym Patronacie wygląda następująco:

  • Klasa I a- Klasa IV a
  • Klasa I b- Klasa IV b
  • Klasa II – Klasa Va i Vb
  • Klasa III a- Klasa VI a
  • Klasa III b- Klasa VI b

Klasy siódme i klasy gimnazjalne przyłączą się do pracy nad bezpieczeństwem w szkole poprzez pełnienie dyżurów na boisku i korytarzach w czasie przerw.

Post Author: admin