Klasa sportowa

W roku szkolnym 2018/2019 została utworzona klasa sportowa , w której nacisk kładzie się na ogólny rozwój dziecka. Grupę stanowią dzieci chętne do pracy o przeciętnej sprawności  fizycznej. Klasa sportowa, IVa, liczy 23. uczniów w tym 8. dziewcząt.

 

 1. Formy ruchu, w których uczestniczą uczniowie to :
 • lekka atletyka np. biegi, skok w dal, rzut piłką lekarską czy palantową,
 • gry zespołowe : piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, unihokej,
 • gry i zabawy rozwijające gibkość, szybkość, wytrzymałość, rzutność, siłę,
 • gimnastyka w tym streching, pilates, deepwork – trening funkcjonalny,
 • inne formy ruchu : taniec, tenis stołowy, dwa ognie, ringo i inne.
 1. Cele dla ucznia :
 • Wzmacnianie oraz utrzymanie jak najwyższego poziomu wydolności fizycznej oraz sprawności kondycyjnej, koordynacyjnej.
 • Rozwijanie świadomego udziału w różnych formach aktywności sportowo – rekreacyjnej oraz we współzawodnictwie sportowym.
 • Utrwalanie umiejętności współpracy oraz współdziałania w zespole.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne  i innych.
 • Pogłębianie i utrwalanie zachowań prozdrowotnych, sprawne funkcjonowanie        w rodzinie i społeczeństwie.
 • Rozwijanie zdolności do znoszenia znacznych obciążeń treningowych efektywnie wpływających na adaptację organizmu.
 • Kształtowanie właściwego poglądu na życie i miejsce w nim treningu sportowego.

 

 1. Cele dla nauczyciela :

Nauczyciel wychowania fizycznego spełnia następujące role w systemie kształcenia

i wychowania  role :

 • rolę „ogrodnika” (uprawia, opiekuje się, pielęgnuje, zasiewa, reżyseruje);
 • rolę „garncarza” (buduje, lepi, kształtuje, wytwarza, wpływa na rozwój);
 • rolę „akuszera-  lekarza-pielęgniarki” (udziela pomocy, zbiera plony);
 • rolę „zaopatrzeniowca” (przekazuje informacje, dostawca);
 • rolę „artysty” (poszukuje czegoś nowego, jest twórczy, nowatorski, występuje przed widownią – dziećmi, rodzicami, nauczycielami).

 

 1. Słabości, z którymi mogą mierzyć się uczniowie :
 • Zmęczenie,
 • rywalizacja z kolegami i nieporadzenie sobie z nią,
 • zauważenie własnych słabości fizycznych i psychicznych,
 • znudzenie,
 • brak motywacji.

 

 1. Oczekiwania  od rodzica :
 • wspieranie dziecka,
 • zachęcanie do pracy,
 • motywowanie do aktywności,
 • pokazanie dobrych stron wiedzy i umiejętności dziecka,
 • kibicowanie i chwalenie za nawet niewielkie sukcesy,
 • zaangażowanie się w zdrowy tryb życia,
 • zaufanie nauczycielowi wychowania fizycznego.

 

Jako nauczyciel prowadzący cieszę się, iż dzieci są nadal chętne do pracy. Nie ma problemu z systematycznym noszeniem stroju. Uczniowie są aktywni i zawsze przygotowani do zajęć. Jest to także zasługa rodziców, za co jestem bardzo wdzięczna.

Opracowała  Iwona Skorupa.

 

Post Author: admin