Informacja: zajęcia od 26.04.2021r.

Organizacja zajęć od 26.04.2021r.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o przedłużeniu o tydzień tj. do dnia 2 maja 2021 r. obostrzeń związanych z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Wyjątek stanowią klasy I–III szkół m.in. w naszym województwie, dla których przewiduje się od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. naukę w systemie tzw. hybrydowym. System tzw. hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas I–III szkoły podstawowej realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor szkoły podstawowej w Bysławiu ustalił harmonogram prowadzenia zajęć stacjonarnych zgodnie z ww. podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia:

 

w dniach 26.04. do 30.04.   

zajęcia stacjonarne dla uczniów klasy 1a, 2b, 3b

(rozkład jazdy autobusów pod linkiem

https://spbyslaw.edu.pl/dowozy-sp-byslaw-2020-2021-na-godz-745-2/ 

klasy 1b, 2a, 3a pozostają na zajęciach on-line.

 

W następnym tygodniu nastąpi zmiana klas w trybie nauczania.

 

Świetlica będzie funkcjonowała dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach.

 

Jednocześnie przypominamy, że  4-5 maja 2021r.(wtorek, środa) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego Szkoły Podstawowej w Bysławiu
są dniami wolnych od zajęć  dydaktycznych .

Kalendarz szkolny

W tym czasie w szkole zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu. Autobusy w tych dniach nie będą dowoziły uczniów do szkoły, nie będzie czynna również stołówka szkolna.

 

 

 

 

Post Author: admin