Harmonogram działań klas I – III w roku szkolnym 2017/2018

Lp

Działanie

Forma działania

Termin

Klasa

Osoby odpowiedzialne
1. Akcja Sprzątania Świata Akcje porządkowe na ulicach Bysławia i wokół szkoły. IX

I-III

Agnieszka Kujawa

Ewa Łepek

2. Gazetki na korytarzu

 

Gazetki tematyczne wg ustalonego harmonogramu IX-VI

I-III

Wychowawcy
3. Pasowanie na pierwszoklasistę Uroczystość z udziałem rodziców i zaproszonych gości. X

I

Agnieszka Kujawa Iwona Pik
4. Zbiórka nakrętek

 

Zbiórka w klasach X- IV

I-III

Agnieszka Kujawa

Ewa Łepek

5. Obchody Narodowego Święta Niepodległości Marsz dla Niepodległej. XI

I-III

Wychowawcy
6. Andrzejki Imprezy w klasach. XI Klasy I-III + patronat klas starszych Wychowawcy
7. Wigilia klasowa

 

Imprezy w klasach XII I-III Wychowawcy
8. Dzień Babci i Dziadka Spotkania w klasach, program artystyczny, poczęstunek. I I-III Wychowawcy
9. Bal karnawałowy Wspólna zabawa przy muzyce. I I-III Iwona Pękała
10. Konkurs Recytatorski Etap klasowy i szkolny III I-III Hanna Urban

Iwona Pik

11. Pierwszy Dzień Wiosny Wyjazd na ścieżkę dydaktyczną do Zamrzenicy. III I-III Iwona Pękała
12. Dzień Ziemi Apel IV I-III Agnieszka Kujawa Ewa Łepek
13. Konkurs o tematyce ekologiczno-przyrodniczej Konkurs wiedzowy IV I-III Agnieszka Kujawa Ewa Łepek
14. Konkurs dotyczący symboli narodowych Konkurs plastyczny V I-III Iwona Pik

Agnieszka Kujawa

15. Wycieczki klasowe Wyjazdy zgodnie z ustaleniami z rodzicami V-VI I-III Wychowawcy
16. Tydzień sportu Zabawy, gry, zawody V-VI I-III Iwona Pękała
17. Festyn rodzinny Przedstawienie dla rodziców, konkurencje sportowe, pokazy, ognisko. VI I-III Wychowawcy

Post Author: admin