FESTYN SPORTOWO – REKREACYJNY „ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO” 1 czerwca 2023 ROKU

1 czerwca 2023 roku w naszej szkole odbyła się masowa impreza sportowo – rekreacyjna pod hasłem „Żyj zdrowo na sportowo”. W imprezie uczestniczyli  wszyscy uczniowie  klas IV -VIII  naszej szkoły  pod opieką nauczycieli. Imprezę rozpoczęto od wykonania pracy plastycznej pod hasłem “NAŁOGOM MÓWIĘ NIE! – POSTAW NA ZDROWY STYL ŻYCIA”. Uczniowie przygotowali prace plastyczne w formie ulotki informacyjnej. Każda klasa wykonała 3 prace graficzne techniką dowolną – praca w grupach. Prace plastyczne były związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom(tj. internet i gry komputerowe, napoje energetyzujące, dopalacze, e- papierosy, alkohol) – ze szczególnym zwróceniem uwagi na negatywne konsekwencje.

Festyn zorganizowali  i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego we współpracy z innymi nauczycielami.

Przeprowadzono turniej zabawowo – sportowy pod hasłem: „Najbardziej usportowiony uczeń” szkoły podstawowej  w kategorii dziewcząt i chłopców. Turniej obejmował 12 indywidualnych konkurencji sportowych.

Każdy uczestnik turnieju otrzymał specjalna kartę uczestnictwa. Była ona dokumentem potwierdzającym zaliczenie danej konkurencji. Nauczyciele oceniali prawidłowość wykonanej próby przez danego ucznia oraz potwierdzali jej zaliczenie przez podpis na jego karcie uczestnictwa.

Wszyscy uczestnicy konkurencji sportowych  z klas IV – VIII otrzymali  lody i napoje ufundowane przez Radę Rodziców.

Najlepsi sportowcy otrzymali nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.   Nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiewie.

Podsumowano również przeprowadzony konkurs pt „Najbardziej usportowiona klasa” w szkole podstawowej  w roku 2023. Do klasyfikacji brano wszystkie wyniki konkurencji sportowych indywidualnych z klasy oraz wyniki z dwóch konkurencji zespołowych(tj. bieg sztafetowy 4x200m oraz przeciąganie liny).

W kategorii klas IV – VI zwyciężyła klasa IVa wynikiem 559p, natomiast w kategorii klas VII – VIII  klasa VIIIa wynikiem 545p. Zwycięskie klasy otrzymały puchar przechodni – „Najbardziej usportowiona klasa” z rąk dyrektora Szkoły Podstawowej  w Bysławiu.

„Najbardziej usportowiona klasa szkoły podstawowej w kategorii IV –VI”

I miejsce – klasa   IVa       559p.

II miejsce – klasa  Va        517p.

III miejsce – klasa VIb       489p.

 

„Najbardziej usportowiona klasa szkoły podstawowej w kategorii VII – VIII ”

I miejsce – klasa VIIIa          545p.

II miejsce – klasa VIII b        448p.

III miejsce – klasa VII           208p.

 

Po zakończeniu konkurencji sportowych  wszyscy uczniowie razem z nauczycielami bawili się wspaniale przy dźwiękach muzyki. Było  to prawdziwe Święto Sportu w Bysławiu.

Dzisiejszy dzień był wyjątkowy i udowodnił jak ważną  rolę w życiu człowieka odgrywa sport. Myślę, że każdy z nas z niecierpliwością  czeka na kolejne takie akcje i z chęcią weźmie w nich udział jako zawodnik.

                                               

                                         Turniej dostarczył wszystkim dużo dobrej zabawy i odrobinę rywalizacji!

               

M. Kosek

 

 

 

 

 

 

Post Author: biblioteka