DNIA 07.11.2017 ROKU PODCZAS WARSZTATÓW DLA RODZICÓW PT. ,,MÓWIMY NIE ZACHOWANIOM AGRESYWNYM NASZYCH DZIECI”.

RODZICE WYPRACOWALI KODEKS POSTĘPOWANIA, ABY ZAPOBIEC AGRESJI WŚRÓD DZIECI :

CO ROBIĆ ABY MOJE DZIECKO NIE BYŁO AGRESYWNE ?

DOM :
-ROZMAWIAJ Z DZIECKIEM,
-NAGRADZAJ DOBRE ZACHOWANIE,
-WYCIĄGAJ KONSEKWENCJE ZE ZŁEGO ZACHOWANIA / STAWIAJ GRANICE,
-POŚWIĘCAJ WIĘCEJ CZASU DZIECKU,
-ROZWIJAJ JEGO PASJE I ZAINTERESOWANIA,
-WPROWADZAMY OGRANICZENIE CZASU NA KORZYSTANIE Z INTERNETU, GIER KOMPUTEROWYCH,
-ZWIĘKSZYĆ CZAS PRZEZNACZONY NA GRY PLANSZOWE I PLENEROWE.

SZKOŁA :
-ROZMOWA Z DZIEĆMI,
-TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH DOSTOSOWAĆ DO POTRZEB KLASY,
-UŚWIADAMIAĆ UCZNIÓW CO JEST ZŁE, CZEGO ROBIĆ NIE POWINNY,
-UCZYĆ TOLERANCJI,
-ZWIĘKSZENIE ILOŚCI GODZIN WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ( LEPSZA INTEGRACJA GRUPY),
-ZWIĘKSZENIE REAKCJI NAUCZYCIELI NA ZACHOWANIE DZIECI,
-WPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH OCEN DZIECKA PRZEZ PSYCHOLOGA/PEDAGOGA SZKOLNEGO.

Liczę, iż sytuacja wychowawcza w mojej klasie ulegnie poprawie i będzie Wam się lżej pracować w tej klasie.
Jako szkoła nie możemy zwiększyć ilości wf-u. Namawiałam rodziców, aby zapisali dziecko na dodatkowe zajęcia sportowe np. Capoeira.
Indywidualna ocenę z zachowania już wprowadziłam. Oceniam ich odpowiednim symbolem raz na tydzień/ dwa tygodnie ( prowadzę zeszyt).

Post Author: admin