AKCJA„DETAL” II edycja- ŻYWIOŁY

AKCJA„DETAL”

II edycja- ŻYWIOŁY

Detal – niewielki element, szczegół będący integralną częścią większej, złożonej całości. Coś mało ważnego, drobiazg.

Akcja ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieżydostrzeżenie w swojej okolicy i udokumentowanie małych, często niedostrzegalnych detali w przyrodzie, w najbliższym otoczeniu. Często są one nieuchwytne w codziennym pośpiechu.

Po sukcesie pierwszej edycji z radością chcielibyśmy zaproponować Wam kolejny temat fotograficzny i rozszerzyć akcję na teren województwa kujawsko – pomorskiego.

W drugiej edycji skupimy się na ŻYWIOŁACH – wodzie, ziemi, powietrzu, ogniu. Potraktujcie temat jako inspirację do obserwacji i uwiecznienia piękna otaczającej nas przyrody…

Proszę, abyście pomyśleli, aby Wasze prace cechowały się oryginalnością i niepowtarzalnością. Ciekawym naświetleniem pracy, kolorytem, fakturą…

 

Czym?

Aparatem, telefonem… Ważne, że dobrej jakości i wyraźne.

 

Fotografie zostaną ocenione przez profesjonalne jury, wywołane i wystawione w ramach wernisażu projektowego (jeśli tylko nam sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli).

Każdy laureat otrzyma na pamiątkę swoje wywołane dzieło, dyplom oraz nagrodę.

 

NASZE JURY:

Lucyna Zdanowska – dziennikarka „Tygodnika Tucholskiego”, fotoreporterka naszego życia lokalnego.

 

Patrycja Walkowiak – pracownik Tucholskiego Ośrodka Kultury i prezes Stowarzyszenia Tucholski Pegaz, zapalona fotografka.

 

Rafał Borzyszkowski –  starszy specjalista ds. ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Tucholskiego Parku Krajobrazowego

 

Piotr Szumigaj –  na co dzień zawodowo związany z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym, z zamiłowania przyrodnik i fotograf dzikiej przyrody. Członek Związku Polskich Fotografów Przyrody – Okręgu Toruńskiego i Komitetu Ochrony Orłów regionu Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

Terminarz Akcji Detal:

Przesyłanie fotografii:do 16 kwietnia 2021 r.

Prezentacja laureatów: maj 2021r.

Przesłanie nagród i prezentacja prac nagrodzonych: maj 2021r. (stacjonarnie lub online)

 

Prace konkursowe:

Każdy uczestnik przesyła własne zdjęcia wykonane aparatem lub telefonem.

Uwaga! Ważna jest jakość przesyłanych prac. Każdy uczestnik może przesłać do trzech zdjęć/ujęć. Wysyłamy je na adres: k.piotrowska75@op.pl podpisując imieniem i nazwiskiem, wiekiem, nazwą szkoły, nadając tytuł oraz podając informację o dacie i miejscu wykonania zdjęcia.

Prace ściągnięte z Internetu, złe jakościowo – będą dyskwalifikowane.

 

Kategorie wiekowe:

– uczniowie klas 1-3

– uczniowie 4-6

– uczniowie 7-8

 

Zasięg – województwo kujawsko – pomorskie

Zapraszamy do zabawy!

Uwaga!

Poprzez nadesłanie pracy do konkursu uczestnik wyraża zgodę na:

  1. a) wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
  2. b) przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu;
  3. c) opublikowanie na stronie internetowej Organizatora imienia i nazwiska uczestnika, nazwy szkoły oraz zdjęcia pracy.

Przesyłając prace na konkurs uczestnik akceptuje regulamin konkursu.

Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu: Katarzyna Piotrowska – instruktorka pracowni plastycznej „Sztukarnia” działającej przy Tucholskim Ośrodku Kultury.

Partnerem akcji jest:

                      70 lat Tucholskiego Ośrodka Kultury

Patronat medialny:

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu …………………………. jest Tucholski Ośrodek Kultury, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektordanychosobowych@gmail.com, iodotoktuchola@gmail.com

Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w następujących celach:

1) informowania uczestników konkursu za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, wiadomości SMS, email o wynikach konkursu

2) spełnienia wymogów regulaminowych konkursu

3) publikacji wizerunku na stronie internetowej oraz innych mediach

4) wydania nagród

5) promocji konkursu

6) organizacji i przeprowadzenia konkursu, w tym identyfikacji uczestników i weryfikacji spełnienia przez nich warunków uprawniających do udziału w konkursie określonych
w Regulaminie Konkursu oraz przekazania nagród uczestnikom wytypowanym na laureatów konkursu

7) wielokrotnego, nieodpłatnego publikowania nadesłanej przez uczestników pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz prezentacjach pokonkursowych

na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez okres trwania konkursu, a następnie
w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Uczestnik / opiekun uczestnika konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

Uczestnik / opiekun uczestnika konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez uczestników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa w konkursie niezbędne.

Post Author: admin