Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 250. rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej

W dniu 13 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na wstępie, zebranym na sali gimnastycznej, przybliżono historię powołania KEN. Uczniowie klasy 2a, pod przewodnictwem wychowawczyni pani Aleksandry Pik, zaprezentowali przedstawienie mówiące o tym, jaką ciężką i odpowiedzialną funkcję pełni dyrektor szkoły. Marta Rydzkowska, Alicja Szulc, Blanka Poświata uświetniły apel swoimi występami wokalnymi. Grupa taneczna, trenująca pod okiem pani Iwony Skorupy, zaprezentowała tańce w kole. Nad oprawą muzycznąj czuwał pan Jacek Janiak. Punktem kulminacyjnym spotkania było ogłoszenie wyników wyborów na najsympatyczniejszego nauczyciela oraz pracownika administracji i obsługi naszej szkoły.

Wyniki wśród nauczycieli przedstawiają się następująco: I msc. – p. Weronika Brzezińska, II msc. – p. Iwona Pik, III msc. – p. Ewa Łepek

wśród pracowników administracji i obsługi tak: I msc. – p. Ewa Wilkowska, II msc. – p. Dorota Minikowska, III msc. – Ewelina Kowalska

Ogromnie gratulujemy!

Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników obsługi. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.

Nad całością uroczystości czuwał Samorząd Uczniowski.

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Renata Szefler
Katarzyna Mrozik

 

 

 

Post Author: biblioteka