Patron

22 lipca 1878r. w Warszawie urodził się Henryk Goldszmit, syn Cecylii z Gębickich i Józefa Goldszmita. Mając pięć lat myślał o tym, co robić, żeby nie było biednych, głodnych i obdartych dzieci. W ósmym roku życia rozpoczyna naukę w szkole Augustyna Szmurły.

W 1891r. wstąpił do ośmioklasowego Praskiego Gimnazjum. Ogarnia go pasja czytania. Dorastanie i dojrzewanie Henryka przebiega w trudnych warunkach materialnych.

Jako uczeń klasy piątej udziela lekcji, by pomóc w utrzymaniu rodziny. Interesuje się problemami wychodzenia. Uważa, że przyjaciółmi dzieci powinni być rodzice. Korepetycje stają się dla Korczaka terenem obserwacji i źródłem wiedzy o dzieciach, rodzicach i wzajemnych stosunkach między nimi.

W 1898r. Henryk Goldszmit otrzymuje maturę. Jego nazwisko ukazuje się na liście studentów I roku medycyny.

Na łamach pisma „Czytelnia” Korczak publikuje swoje teksty. Formułuje swój pogląd na dziecko. Na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń Korczak ogłasza siedmioodcinkowy cykl artykułów pt.: „Dzieci i wychowanie”. Podpisuje je pseudonimem Janusz Korczak. Na łamach „Czytelni dla Wszystkich” ukazuje się pierwsza powieść „Dzieci ulicy”. Pojawia się u Korczaka zainteresowanie teatrem dla dzieci. Przypisuje on teatrowi wielką rolę wychowawczą.

Będąc na III roku studiów Korczak włącza się do pracy w bezpłatnych czytelniach dla ubogiej dziatwy. Jako student V roku medycyny jedzie z grupą chłopców żydowskich na kolonie „Michałówka”.

Po wysłuchaniu pięcioletniego kursu nauk medycznych i złożeniu egzaminu 17 marca 1905r. H. Goldszmit otrzymuje dyplom lekarza. Rozpoczyna pracę w Szpitalu dla Dzieci im. Bersonów i Baumanów.

Mimo obciążenia obowiązkami zawodowymi Korczak zasila w dalszym ciągu „Głos” okolicznościowymi tekstami.

23 czerwca 1905r. został powołany na front wojny rosyjsko-japońskiej. Pełnił obowiązki starszego lekarza wojennego.

Obserwacje i doświadczenia zdobyte w dotychczasowej praktyce lekarskiej są treścią cyklu artykułów Korczaka pt.: „Luźne myśli”. Głęboko interesują go sprawy wychowania dzieci i młodzieży. W 1908r. znów jedzie na kolonie letnie w „Michałówce”. Rozwija i wzbogaca techniki wychowawcze, wydaje pierwszą gazetkę kolonijną, organizuje sąd koleżeński.

Praca w szpitalu dla dzieci oraz prywatna praktyka lekarska stają się tworzywem cyklu pt. „Obrazki szpitalne”. Korczak zostaje członkiem Towarzystwa „Pomoc dla sierot”.

W 1910r. wchodzi w skład komisji budowy domu dla sierot, a gdy dom jest gotowy, zostaje jego dyrektorem. Uroczyste otwarcie Domu Sierot ma miejsce 27 lutego 1913r. Przy aktywnej współpracy Stefanii Wilczyńskiej i współdziałaniu z dziećmi Korczak stopniowo wprowadza nowe techniki wychowawcze. Wszystkie poczynania społeczno-pedagogiczne służą zapewnieniu każdemu dziecku poczucia całkowitego bezpieczeństwa i stabilności w Domu Sierot.

Wybuch pierwszej wojny światowej odrywa Korczaka od dzieci. Pełni służbę wojskową w charakterze ordynatora polowego lazaretu dywizyjnego na Ukrainie. W 1917r. podejmuje pracę lekarza w przytułkach pod Kijowem.

W 1918r. Korczak wraca do kraju. Prowadzi szeroką działalność społeczno-oświatową.

Gdy w 1919r. powstaje w Pruszkowie zakład wychowawczy Nasz Dom Korczak pracuje tam w charakterze lekarza i współorganizatora procesu pedagogicznego. Wygłasza szereg odczytów o dziecku, współpracuje z Państwowym Instytutem Pedagogiki Specjalnej.

W 1920r. ukazuje się książkowe edycja tetralogii „Jak kochać dzieci”. Korczak jest zwolennikiem jak największej swobody i nie widzi w karności środka wychowawczego. Głośi deklarację praw dziecka. Uzasadnia potrzebę istnienia samorządowych organizacji dzieci na terenie placówki wychowawczej.

W 1922r. ukazuje się książka „Król Maciuś Pierwszy”, a w 1923r. „Król Maciuś na wyspie bezludnej”.

We wrześniu 1932r. Korczak organizuje w Naszym Domu szkołę dla uczniów I i II klasy według własnej koncepcji – działa dwa lata.

Przed styczniem 1933r. Korczak obejmuje posadę w Kasie Chorych.

12 lutego Korczak wyprowadza się z Domu Sierot – „Zmęczony, chory, zbyteczny czułem się w Domu Sierot dlatego się usunąłem…”

12 marca 1933r. wystawiono sztukę Korczaka „Dzieci podwórka”, która cieszyła się dużym powodzeniem, wznowiono ją jesienią w teatrze „Ateneum”.

25 sierpnia – 29 grudnia – 5 stycznia 1934r.

Na łamach „Małego Przeglądu” ukazuje się co tydzień kolejna powieść dla dzieci „Kajtuś Czarodziej”.

Wrzesień 1939 – odezwa do dzieci i rodziców w radiu, działalność jałmużnicza Doktora.

Czerwiec – sierpień 1940r. pobyt z dziećmi na kolonii w Różyczce.

Listopad 1940 – przesiedlenie Domu Sierot do getta zamkniętego ostatecznie murem.

Kolejne przesiedlenie Domu Sierot w październiku 1941 – trudna walka o przetrwanie.

11 lutego 1942 – Korczak opiekuje się dwoma domami sierot (Dom Sierot i Internat dla Sierot).

6 sierpnia 1942r. Hitlerowscy okupanci wyprowadzają z Domu Sierot Korczaka, Wilczyńską, wszystkich współpracowników i dwustu wychowanków Domu Sierot w ostatnią drogę do obozu zagłady w Treblince.