^Do góry!
 • 1 Bezpieczne ferie
  Bezpieczne ferie -poczytaj informacje na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl
 • 2 Bezpieczne ferie
  Bezpieczne ferie -poczytaj informacje na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl
 • 3 Bezpieczne ferie
  Bezpieczne ferie -poczytaj informacje na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl
 • 4 Bezpieczne ferie
  Bezpieczne ferie -poczytaj informacje na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl
 • 5 Bezpieczne ferie
  Bezpieczne ferie -poczytaj informacje na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl
HTML

Konkurs w Szkole w Bysławiu na językach

9 maja w naszej szkole, odbył się po raz trzynasty Powiatowy Konkurs Językowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu tucholskiego. Do konkursu zgłosiło się 53 uczniów z 8 szkół. Konkurs od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli. W bieżącym roku uczniowie zmagali się zarówno z zadaniami językowymi jak i znajomością Irlandii oraz Lichtensteinu.

Czytaj więcej: Konkurs w Szkole w Bysławiu na językach

INFORMACJA - WAŻNE!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bysławiu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 05.10.2010 (Dz.U.Nr186, poz.1245 z 2010r.) zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego 30.04.2018r.(poniedziałek), 2.05.2018r. (środa) oraz 4.05.2018r.(piątek)  są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podst.§5 pkt 2 ppkt 3).

Autobusy w tych dniach nie będą dowoziły uczniów do szkoły, nie będzie czynna również stołówka szkolna.

 Zgodnie z § 6a w/w rozporządzenia  w szkole zorganizowane będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie mają  możliwości zapewnienia opieki.