ZARZĄDZENIE NR 9/2022 WÓJTA GMINY LUBIEWO z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiewo

Post Author: admin