Wyniki rekrutacji

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni,

na tablicy ogłoszeń przy drzwiach do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Bysławiu zostały wywieszone wyniki rekrutacji do klasy pierwszej .Wszyscy kandydaci zostali przyjęci do klasy pierwszej.

Post Author: admin