Warto być dobrym !!!

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie Zespołu Szkól w Bysławiu  wzięli udział w projekcie „Warto być dobrym,” którego organizatorem było  Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO.

 

Celem akcji było promowanie pozytywnych wzorców postaw wśród dzieci i młodzieży w szkołach.

Etapem półfinałowym konkursu było przeprowadzenie przez wychowawcę na lekcji  dyskusji oraz z umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swoich działań. Pod okiem wychowawcy  z każdej klasy został wybrany uczeń, który zdaniem kolegów i koleżanek okazał się najlepszy. Etapem końcowym było losowanie laureata spośród wszystkich finalistów Konkursu.

19 czerwca 2012r. odbył się w naszej szkole  finał tej akcji

Szczęśliwą  posiadaczką  roweru została uczennica klasy II – Magdalena Nitka.

Były łzy szczęścia oraz ogromna radość.  Cieszymy się razem z Magdą, mając nadzieję na jeszcze większe zainteresowanie akcją wśród naszych uczniów w przyszłym roku szkolnym!

 

Post Author: admin