Warsztaty patriotyczne z okazji 2 i 3 maja

Tuż przed majowym weekendem, a zarazem ważnymi świętami państwowymi w naszej szkole odbyły się warsztaty patriotyczne, których celem było rozpoznanie różnych typów patriotyzmu, a także poznanie cech charakterystycznych poszczególnych modeli (tradycyjnego, symbolicznego, obywatelskiego, modernizacyjnego, ekologicznego).

Warsztaty skierowane były do uczniów klas 4 – 8, a udział w nich był dobrowolny. Chęć uczestniczenia w patriotycznych warsztatach zgłosiło aż 7 klas: 4a, 5a, 5b, 6a, 7, 8a, 8b oraz trzy osoby z klasy 6b.
Spotkania odbyły się we wtorek 25 kwietnia oraz w czwartek 27 kwietnia. Łączna liczba uczennic i uczniów wyniosła 124!

W czasie warsztatu uczestniczki i uczestnicy pracowali z 30 kartami, na których znajdowały się różne budynki z całej Polski. Zadaniem młodych obywateli była wirtualna podróż po całej Polsce,
zapoznanie się z opowieścią poszczególnych budynków, a następnie zapoznanie się ze stawianym przez dane miejsce pytaniem, a następnie udzieleniem na nie odpowiedzi. Tu nie było “dobrych” i “złych” rozwiązań – na bazie udzielonych odpowiedzi, uczennice i uczniowie mogli sprawdzić jaki jest ich dominujący typ patriotyzmu.

Wyniki prezentują się następująco (kilkorgu uczniom wyszły dwa modele patriotyzmu):
a) 36 uczennic i uczniów reprezentuje MODEL TRADYCYJNY
Polska to historia, która nas łączy. Być Polakiem to znać i upamiętniać tę historię – także tę trudną i pełną cierpienia. Historia mnie jest strzałką, lecz kołem – powtarza się i powraca. polska to
przestrzeń opowieści, zbiorowy duch, którego przekazuje się z pokolenia na pokolenie.

b) 30 uczennic i uczniów reprezentuje MODEL SYMBOLICZNY
Polska to przede wszystkim wspólna tożsamość – to, kim jesteśmy. To symbole, które nas łączą, i emocje, które wspólnie przeżywamy. Polska to nasze miejsce, dom, w którym jesteśmy u siebie. Dla
osób reprezentujących ten model patriotyzmu najważniejsze jest poczucie zakorzenienia, nakreślenie granic, które wyznaczają wspólnotę, chroniąc ją przed niebezpieczeństwami z zewnątrz, ale też zapobiegając rozpłynięciu się w oceanie współczesnej kultury masowej.

c) 25 uczennic i uczniów reprezentuje MODEL OBYWATELSKI
Polska to nasze wspólne miejsce, przestrzeń, w której gospodarujemy, zabieramy głos, którą urządzamy po swojemu. Dla osób reprezentujących ten model patriotyzmu bycie patriotą to wzięcie
odpowiedzialności za świat wokół nas. Patriotyzm reprezentuje się nie od święta, ale w drobnych, codziennych czynnościach, takich jak kasowanie biletów, dbanie o porządek, czy płacenie podatków.

d) 19 uczennic i uczniów reprezentuje MODEL EKOLOGICZNY
Polska to nie proste odpowiedzi, a przede wszystkim pytania. Osoby reprezentujące ten model patriotyzmu lubią się zatrzymać, rozejrzeć wokoło, czasem zrobić krok do tyłu, żeby spojrzeć na
sprawy z dystansu. Polska to nie tylko ludzie i ich historie, ale także przyroda, która była tu przed nami już od tysięcy lat. Czy przetrwa kolejne tysiąclecia? To zależy od nas.

e) 16 uczennic i uczniów reprezentuje MODEL MODERNIZACYJNY
Polska to przede wszystkim projekt – coś, co wspólnie robimy, udoskonalamy. Osoby reprezentujące ten model patrzą w przyszłość, a nie w przeszłość. Zadają pytania, co robić, by żyło się tutaj lepiej. Miarą patriotyzmu jest rozwój oraz inwestowanie w naukę i technologię.

W czasie podsumowania warsztatów patriotycznych zastanawialiśmy się co było gdyby zabrakło w społeczeństwie którego ś z wyżej wymienionych modeli? A także zastanawialiśmy się jak można
uczcić narodowe święta. Jednym z alternatywnych (do tradycyjnego apelu) form okazał się piknik patriotyczny.

Warsztaty zostały przeprowadzone na podstawie materiałów udostępnionych przez Narodowe Centrum Kultury pn. “Miejsca Pospolitej”. Warsztaty przeprowadziła nauczycielka  historii, Izabela Kotlęga.

 

Post Author: biblioteka