UWAGA – INFOMRACJE

Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie.

Na podstawie informacji pana Premiera Mateusza Morawieckiego od poniedziałku 26.10.2020 zmieniają się zasady realizacji zajęć.

Klasy 1 – 3 pracują stacjonarnie (w szkole) zgodnie z obecnym planem lekcji.

Autobusy rano będą kursowały zgodnie z obecnym planem.

Obiady dla uczniów klas 1 – 3 korzystających z tego posiłku będą realizowane.

Odjazdy zgodnie z planem po 5 i po 6 lekcji.

Świetlica dla dzieci zgłoszonych wcześniej z klas 1 -3 będzie działać zgodnie z planem.

Klasy 4 -8 od poniedziałku będą realizowały nauczanie w trybie zdalnym.

Zasady:

  1. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem zajęć.
  2. Nauczyciele będą realizować zajęcia poprzez aplikację Classroom oraz część zajęć na zasadzie wideolekcji z wykorzystaniem aplikacji Meet dostępnej dla wszystkich uczniów na koncie Google – każdy uczeń ma swoje konto.
  3. Zajęcia będą trwać 30 min. W ramach 45 minutowej lekcji (pozostały czas lekcji ok. 15min. + przerwa miedzy lekcjami to czas na sprawy techniczne.
  4. Tylko uczniowie, którzy dołączą się do zajęć będą mieli wpisaną obecność (uczeń, który nie dołączy się do zajęć będzie miał wpisaną nieobecność)
  5. Zajęcia indywidualne i zindywidualizowane ścieżki kształcenia (trwać będą 30 min.) oraz zajęcia rewalidacyjne (trwać będą 40 min.) będą realizowane zdalnie według obecnego planu.

 

Wszelkie zapytania, spostrzeżenia proszę przesyłać poprzez e-dziennik.

 

Z poważaniem.

Roman Chmara

 

Post Author: admin