Szkoła Podstawowa w Bysławiu zaprasza do wzięcia udziału w XIII Powiatowym Konkursie Językowym

Szkoła Podstawowa w Bysławiu zaprasza do wzięcia udziału w XIII Powiatowym  Konkursie Językowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Już po raz trzynasty organizujemy konkurs językowy dla wszystkich pasjonatów języka angielskiego i niemieckiego, którzy z chęcią staną do walki o najwyższe podium. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie

, który będzie miał miejsce 9 maja 2018 w Szkole Podstawowej w Bysławiu o godz. 9.30. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i atrakcyjne nagrody. Zapraszamy i życzymy powodzenia.

Organizatorzy konkursu:

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bysławiu

Monika Bień-Skorupska – koordynator konkursu; nauczyciel j.angielskiego

Anna Grzymska – nauczyciel j. angielskiego

Piotr Kapka – nauczyciel j. niemieckiego

 

 

Bysław 2018

 

Regulamin konkursu.

 

Celem konkursu jest upowszechnienie języka i kultury krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego, zachęcenie uczniów do nauki języków obcych w wymiarze większym niż przewiduje to program szkolny, sprawdzenie ich umiejętności w praktyce oraz rozpowszechnianie wśród uczniów cywilizacyjnej konieczności znajomości języków obcych.

1. Uczestnicy.

Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Ze względu na popularność konkursu i względy techniczne, dopuszcza się przeprowadzenie przez szkoły – uczestników konkursu, etapu szkolnego. Do etapu międzyszkolnego w Bysławiu mogą przejść max. 4 osoby z każdej grupy wiekowej i z każdej grupy językowej.

Uczestnicy biorą udział w dwóch grupach:

– wiekowych (uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej;  uczniowie klasy VII i gimnazjum)

– językowych ( język angielski, język niemiecki).

2. Organizator.

Szkolnym organizatorem konkursu  jest Szkoła Podstawowa w Bysławiu.

3. Finansowanie konkursu.

Udział uczniów w konkursie jest bezpłatny. Wszelkie koszty organizacyjne związane z przeprowadzeniem konkursu bierze na siebie Szkoła – organizator konkursu. Szkoła – organizator konkursu nie ponosi kosztów dojazdu uczestników do i z miejsca konkursu.

4. Czas i miejsce konkursu.

Konkurs odbędzie się w środę, 9 maja 2018 roku w Zespole Szkół w Bysławiu o godz. 9.30. Uczestnicy powinni stawić się w miejscu przebiegu konkursu 15 min. przed godziną jego rozpoczęcia. Uczestnicy będą mieli 60 min na wypełnienie testu. Osoby piszące testy z dwóch języków będą miały czas wydłużony do 90 min.

5. Testy konkursowe.

Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie testów opracowanych przez nauczycieli języków obcych Zespołu Szkół w Bysławiu. Każdy uczestnik otrzyma kartę z pytaniami testowymi oraz kartę odpowiedzi.

Konkurs będzie testem złożonym z 3 części:

1 – 50 zadań zamkniętych (do każdego pytania w teście będą podane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa); 50 pkt

2 – tekst piosenki lub wiersza powiązanego z wybranym obszarem językowym (tekst w załączniku; zadanie polega na uzupełnieniu luk w tekście); 10-15 pkt

3 – tekst do przeczytania ze zrozumieniem (zadania do tekstu typu np. wybór wielokrotny, dobieranie, z luką, prawda/fałsz, odpowiedzi do pytań); 5 -10 pkt

W testach będą zawarte pytania o różnej skali trudności. Tematem przewodnim konkursu z języka angielskiego jest Irlandia, z języka niemieckiego Lichtenstein.

6. Punktacja.

Podstawą do oceny uczestnika są wypełnione przez uczestników karty odpowiedzi.

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 pkt, za brak odpowiedzi lub podanie błędnej – 0 pkt. Max uczestnik może zdobyć 70 pkt, min 0 pkt. Nieprawidłowo wypełniona karta odpowiedzi (nieczytelna, ze skreśleniami) może zdyskwalifikować uczestnika.

Testy sprawdzane będą przez nauczycieli języków obcych, będących organizatorami konkursu. Dla potrzeb prawidłowego przebiegu konkursu Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bysławiu może powołać dodatkową komisję porządkową na czas przeprowadzenia konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 10 dni roboczych.

7. Zgłoszenie uczestników.

Uczestników szkoły zgłaszają do piątku, dnia 27 kwietnia 2018 r. na specjalnym formularzu zgłoszeniowym (w załączniku) na adres: Szkoła Podstawowa w Bysławiu, ul. Kwiatowa 9, 89-510 Bysław lub drogą mailową na adres: monikabien@poczta.onet.pl.

8. Nagrody.

Nagrody w postaci dyplomów i nagród rzeczowych przewidziane są dla zwycięzców, czyli za zajęcie pierwszych trzech miejsc dla każdej grupy wiekowej i języka. W przypadku miejsc exequo (1 i/lub 2) dopuszcza się rezygnację z przyznania nagrody za miejsce trzecie.

9. Reklamacje.

Reklamacje uwzględniane będą jedynie na podstawie poprawnie wypełnionej karty odpowiedzi w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników. Wypełnione testy wraz z odpowiedziami zostaną komisyjnie zniszczone w 7 dniu roboczym po ogłoszeniu wyników.

 

Bysław

2018-02-14

Pieczątka szkoły/podpis dyrekcji

 

Formularz zgłoszeniowy na XIII Powiatowy Konkurs Językowy*

Bysław 2018

……………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres szkoły – uczestnika konkursu)

……………………………………………………………………………………………………………………

(adres mailowy, na który mają zostać przesłane wyniki konkursu)

 

Język angielski

Język niemiecki

 

Szkoła podstawowa

klasy 4-6

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

………………………………………

(imię i nazwisko opiekuna)

 

 

 

 

 

 

 


Sp klasy 7 oraz gimnazjum

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

……………………………………

(imię i nazwisko opiekuna)

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

……………………………………

(imię i nazwisko opiekuna)

*imiona i nazwiska prosimy wpisywać drukowanymi literami

 

 

Załącznik – język angielski – szkoła podstawowa – klasy 4-6

I Don’t Like Mondays

The Boomtown Rats

 

 

The silicon chip inside her head
Gets switched to overload.
And nobody’s gonna go to school today,
She’s going to make them stay at home.
And daddy doesn’t understand it,
He always said she was as good as gold.
And he can see no reason
‘Cause there are no reasons
What reason do you need to be shown?

Tell me why?
I don’t like Mondays.
Tell me why?
I don’t like Mondays.
Tell me why?
I don’t like Mondays.
I want to shoot
The whole day down.

The telex machine is kept so clean
As it types to a waiting world.
And mother feels so shocked,
Father’s world is rocked,
And their thoughts turn to
Their own little girl.
Sweet 16 ain’t so peachy keen,
No, it ain’t so neat to admit defeat.
They can see no reasons
‘Cause there are no reasons
What reason do you need to be shown?

Tell me why? (…)

All the playings stopped in the playground now
She wants to play with her toys a while.
And school’s out early and soon we’ll be learning
And the lesson today is how to die.
And then the bullhorn crackles,
And the captain crackles,
With the problems and the how’s and why’s.
And he can see no reasons
‘Cause there are no reasons
What reason do you need to die?

Tell me why? (…)

 

 

Źródło: http://www.tekstowo.pl/piosenka,bob_geldof,i_don_t_like_mondays.html

 

Załącznik – język angielski – klasy VII SP oraz gimnazjum

 

Linger

The Cranberries

 

If you, if you could return
Don’t let it burn
Don’t let it fade
I’m sure I’m not being rude
But it’s just your attitude
It’s tearing me apart
It’s ruining every day
For me
I swore I would be true
And fellow, so did you
So why were you holding her hand?
Is that the way we stand?
Were you lying all the time?
Was it just a game to you?
But I’m in so deep
You know I’m such a fool for you
You’ve got me wrapped around your finger
Do you have to let it linger?
Do you have to, do you have to, do have to let it linger?

Oh, I thought the world of you
I thought nothing could go wrong
But I was wrong, I was wrong
If you, if you could get by
Trying not to lie
Things wouldn’t be so confused
And I wouldn’t feel so used
But you always really knew
I just want to be with you
And I’m in so deep
You know I’m such a fool for you
You’ve got me wrapped around your finger
Do have to let it linger?
Do you have to, do you have to, do have to let it linger?

And I’m in so deep
You know I’m such a fool for you
You’ve got me wrapped around your finger
Do have to let it linger?
Do you have to, do you have to, do have to let it linger?

You know I’m such a fool for you
You’ve got me wrapped around your finger
Do have to let it linger?
Do you have to, do you have to, do have to let it linger?

 

 

 

 

 

 

Załącznik – język niemiecki – klasy VII SP oraz gimnazjum

 

Ohne Dich

Rosenstolz

 

Langeweile besäuft sich meilenweit
Ich zähl die Ringe an meiner Hand
Dort draußen, alles dreht sich still um nichts herum
Und ich male Deine Schatten an jede Wand

Es kommt so anders, als man denkt
Herz vergeben, Herz verschenkt

Ich gab Dir meine Liebe, gab Dir Zeit, Geduld und Geld
Ich legte mein Leben in Deine kleine Welt
Wer auch immer Dir jetzt den Regen schenkt
Ich hoffe, es geht ihm schlecht
Wer auch immer Dich durch die Nacht bringt
Bitte glaub ihm nicht

Es kommt so anders, als man denkt
Herz vergeben, Herz verschenkt

Es ist so ohne Dich
Es ist so widerlich, ich will das nicht
Denkst Du vielleicht auch mal an mich
Es ist so ohne Dich
Und wenn Du einsam bist
Denkst Du vielleicht auch mal an mich

Ich nähte mir ‘n Bettbezug aus der Zeit, die wir hatten
Und trink mir alte Wunden an – so tief und allein
Kein Berg, den ich nicht versetzt hab
Zog jede Chance an den Haaren herbei
Für ein Leben lang zu leben
So wild und so frei

[…]

Źródło: http://www.songtexte.com/songtext/rosenstolz/ohne-dich-3b9690a0.html

Post Author: admin