Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo ”BORY” ustanawia Nagrodę dla uczniów

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo ”BORY” ustanawia Nagrodę  dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Lubiewo – uzyskujących szczególne osiągnięcia i reprezentujących gminę Lubiewo na zewnątrz.

Termin składania wniosków do sekretariatów szkół – do 07.06.2023r.

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły.

W imieniu zarządu Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo ”BORY”

Roman Chmara

 

Post Author: admin