Ślubowanie uczniów klas I-szych Gimnazjum im. ks. Piotra Sosnowskiego w Bysławiu

Uroczystość ta miała miejsce dnia 27 października 2015 r. Odbyła się w holu na II. piętrze. O godz. 12.15 zebrała się tam cała społeczność gimnazjum, w tym uczniowie klasy I a z wychowawczynią p. Katarzyną Mrozik, ich koledzy z klasy I b z wychowawczynią p. Anna Grzymską ,

i zaproszeni goście:

p. inż. Michał Skałecki – Wójt Gminy Lubiewo

p. Mirosław Winowiecki – Przewodniczący Rady Gminy Lubiewo

p. Dorota Jaworska – dyrektor Banku Spółdzielczego w Koronowie

p. Martyna Kortas – w imieniu p. Wojciecha Słupińskiego – sołtysa Bysławia

p. Jerzy Górski – sołtys Wełpina

p. Adam Dudzik – sołtys Minikowa

oraz rodzice uczniów klas pierwszych.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru naszej szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego.  Następnie prowadząca imprezę Zofia Zakryś (przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego) przywitała wszystkich zgromadzonych. Nadszedł moment ślubowania na sztandar szkoły. Uczniowie uroczystym „ślubuję” potwierdzali swą wolę urzeczywistniania nakazów zawartych w rocie ślubowania.

Następnie głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół w Bysławiu, mgr inż. Roman Chmara, który w ciepłych słowach zwrócił się do pierwszaków z serdecznymi życzeniami wszelkich sukcesów podczas nauki w gimnazjum, a ponadto udzielił cennych wskazówek uczniom i ich rodzicom.

Głos zabrali również zaproszeni goście, dołączając do życzeń wypowiedzianych przez p. dyrektora, niektórzy ofiarowali pierwszoklasistom upominki z okazji ich święta.

Część oficjalną zakończyło odśpiewanie hymnu szkoły. Po wyprowadzeniu sztandaru nastąpiło długo oczekiwane „kotowanie”. Pierwszakom obcięto „kocie ogony”, musieli wypić trochę specjalnie przygotowanej mikstury, a następnie wykazać się w kilku zabawnych konkurencjach, sprawdzających poziom ich wiedzy o gimnazjum i różne przydatne umiejętności. Niewielką przewagą punktów konkurencje wygrali uczniowie klasy Ia.

Po zakończeniu uroczystości pierwszacy, ich rodzice i zaproszeni goście udali się do klas na słodki poczęstunek.

Uczniowie klas I. na długo zapamiętaj ten dzień, obfitujący w wiele wrażeń.

Post Author: admin