INFORMACJA DLA RODZICÓW NA DZIEŃ 29.04.2019r.

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

w dniu dzisiejszym komitet strajkowy w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu poinformował dyrekcję szkoły o bezterminowym zawieszeniu strajku.

W związku z powyższym od poniedziałku 29.04.2019r. zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem lekcji.

Jednocześnie Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka przypomina, że zgodnie z ustalonym we wrześniu kalendarzem roku szkolnego  czwartek 2.05.2019r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Autobusy w tym dniu nie będą dowoziły uczniów do szkołynie będzie czynna również stołówka szkolna. W szkole zorganizowane będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie mają  możliwości zapewnienia im opieki.

Dni 1.05.(środa) i 03.05. (piątek) są dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Post Author: admin