INFORMACJA !!!

Szanowni Rodzice,

W dniu 5.04.2016r. (wtorek) wZespole Szkół w Bysławiu odbywa się sprawdzian szóstoklasistów. Jest to dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów szkoły podstawowej kl. I – V (zgodnie  z § 5 pkt 2 ppkt 1 lit. A rozporządzenia MEN z dnia 05.10.2010 zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego).

Post Author: admin