Informacja – 14 października 2020r.

Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie,

Zgodnie z Ustawą „Karta Nauczyciela” dzień 14 października – “Dzień Edukacji Narodowej”  jest świętem wszystkich pracowników oświaty i jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

W naszej szkole w dniu 14 października 2020 (środa) nie będzie zajęć lekcyjnych.

 

Dla dzieci, którym rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki  – w szkole będzie funkcjonowała świetlica szkolna w dotychczasowych godzinach pracy szkoły.

 

W tym dniu nie będą kursowały autobusy dowożące dzieci i nie będzie obiadów.

 

Z wyrazami szacunku.

Roman Chmara

Post Author: admin